רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

שלילת רישיון לנהג חדש

מדיניות ההחמרה בענישת עברייני תנועה נאכפת ביתר שאת על נהגים חדשים, היות שדווקא מהם מצופה כי ינהגו במשנה זהירות ויצייתו לכל החוקים והתמרורים.
תחת אילו נסיבות עלול להישלל רישיונו של נהג חדש?
קיימת רשימת עבירות הנתפסות ומוגדרות כעבירות חמורות  עבור נהג חדש אשר רישיונו עלול להיפסל בגינן: אי-עצירה לפני מסילת ברזל, שימוש ברכב לביצוע עבירה, אי-מתן זכות קדימה, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, חציית מסילת ברזל בדרך לא סלולה, אי-דיווח על תאונת דרכים, נהיגה ללא מלווה, עקיפה שלא כחוק, נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק, ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם, אי-מתן עזרה לנפגע תאונת דרכים, ביצוע עבירה שבית המשפט גזר עליה פסילת רישיון בפועל לשלושה חודשים ויותר. עיניכם הקוראות עדות: יש מספר רב של עבירות, אשר בעוד  לנהג ותיק היו לא היו גורמות לפסילת רישיון (להוציא, אולי, ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים)- כאשר נהג חדש עובר אותן הוא מסתכן בשלילת רשיונו.
מה ההשלכות של כך מבחינת הרישיון, הנקודות ובחינה חוזרת?
נהג חדש שמואשם בעבירה שגוררת שלילת רישיונו עשוי להידרש לעמוד למבחן עיוני חוזר, למבחן מעשי (טסט), לבדיקה רפואית ( ייתכן מצב שבו הוא יידרש לעמוד בכל שלוש הדרישות)- על פי החלטת משרד הרישוי. לאחר שיעמוד בתנאים אלה הוא ייחשב כנהג חדש עוד לשנתיים. כל עבירה גוררת רישום נקודות. עם הגעה למספר מסוים של נקודות הרישיון נשלל לאלתר וחידושו מחייב קורס נהיגה מונעת ובתנאים מסוימים חיוב במבחן נהיגה עיוני ומעשי.
קיבלת דו"ח או זומנתם לבית משפט? פנו לאלתר לעורך דין תעבורה
הצורך בשכירת שירותיו של עורך דין תנועה נובע מהסיכוי הקלוש ביותר לבטל את העונש שצפוי להיות מושת עליכם כנהגים חדשים שביצעו עבירה שגוררת שלילת רישיון ללא ייצוג של עורך דין. היות שאם רישיונכם ייפסל לשלושה חודשים ומעלה אתם תידרשו לעמוד בשורה של תנאים הכרחיים על מנת לקבלו בחזרה, רק עורך דין מנוסה, המכיר את החוק ותקדימיו ויודע להתנהל גם באזור האפור שלו יוכל לסייע לכם להיחלץ בענישה מופחתת ואולי אף ללא פסילת רישיון כלל. על מנת להפחית את הסכנה בשלילת רישיון חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה גם אם נתפסת על עבירת תנועה אחת. מה גם ששלילת רישיון לנהג חדש צפויה בשל צירוף של עבירות תנועה בנסיעה אחת.
*האמור לעיל אינו יעוץ משפטי מכל סוג ואף לא בא להחליפו