רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

פסילה מנהלית פירושה שלילת האפשרות מנהג לנהוג לתקופה קצובה ומוגדרת מראש. שלילת רישיון מכל סיבה שהיא ולכל פרק זמן משבשת את שגרת החיים, מקשה על חופש התנועה ומגבילה אותו.
מי מוסמך לפסול רישיון נהיגה ובאילו נסיבות?
קצין משטרה מדרגת פקח ומעלה מורשה ומוסמך, בהיותו חלק מהרשות המנהלית, לפסול נהיגה של נהג בהליך משפטי מהיר. מטרת הפסילה אינה להעניש נהגים אלא להרחיקם לתקופה מוגבלת מהכביש, לאחר שנחשדו בביצוע עבירת מהירות, עקיפה מסוכנת בכלל ועקיפה במקום שבו חל איסור לעקוף בפרט, נהיגה בשכרות, מעורבות נהג בתאונת דרכים שנגרם בה נזק.
מה העונש על נהיגה בזמן פסילה?
בשל החומרה הרבה שבית המשפט מייחס לנהיגה בזמן פסילה הוא עשוי להטיל עונש כבד על מבצעי העבירה. החוק קובע כי נהג שעבר עבירה זו צפוי למאסר לתקופה עד שלוש שנים או לקנס כפי גבוה. נסיבות מסוימות של ביצוע העבירה עשויות להניע את השופט לגזור עונש כפול- מאסר וקנס.
כיצד ניתן לבטל או לקצר את הפסילה המנהלית?
נהג שרישיונו נפסל רשאי להגיש בקשה כתובה לביטול הפסילה לבית המשפט לתעבורה. מומלץ להגישה באמצעות עורך דין לתעבורה שמכיר היטב את הפרקטיקה המשפטית בכלל ובנושא זה בפרט. עורך הדין יוכל לנסח עבורכם את הבקשה לצרף לה מסמכים ונימוקים העשויים לחזק את הבסיס הענייני והאנושי של הבקשה, כגון העדר הרשעות קודמות, התנהגות נורמטיבית בכל מישורי החיים, מעידה רגעית שנבעה מלחץ רב ועוד, ובכך להגביר את הסיכוי שהשופט ייענה לה.
חשוב לציין את חשיבות עיתוי הגשת הבקשה: היות שדיון בבקשה לביטול פסילת רישיון נהיגה נחשב לדיון דחוף, ועל פי רוב מועדו נקבע תוך ימים אחדים בלבד מרגע הגשת הבקשה, חשוב לפעול במהירות ובאופן יעיל ומושכל. לבית המשפט נתונה סמכות לביטול הפסילה במידה והוא משתכנע כי ביטולה אינו מהווה סכנה לציבור. אשר על כן בנימוקים לבקשת הביטול יש להדגיש נקודה זו – העדר מסוכנות של הנהג.
חשוב לציין כי ייעוץ עם עורך דין עשוי לסייע לכם באופן שאי אפשר להפריז בחשיבותו: לא מעט נהגים שרישיונם נפסל – הוחזר להם עוד לפני המשפט כתוצאה ממיצוי זכותם לשימוע, שבמהלכו הצליחו לשכנע את השוטר (בדרגת מפקח ומעלה) שהחוק מתיר לו לבטל את החלטת הפסילה, כי הנסיבות המיוחדות שהביאו לעבירה מצדיקות את ביטול הפסילה שנגזרה בעטיה, מאחר שהנהג אינו מסכן את הציבור בנהיגתו.