רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

נהיגה ללא רישיון

נתפסת? יש מה לעשות!
אחת מעבירות השכיחות והנפוצות הן בגין נהיגה ללא רישיון. על פי סעיף 10 לחוק התעבורה, נקבע כי נהג הנוהג עם רישיון שאינו מתאים ו/ או אינו בתוקף, או שנמצא נוהג שלא בהתאם לתנאי רישיון הנהיגה שברשותו, עובר עבירה. באם נמצאת נוהג ללא רישיון, רישיונך נלקח ממך, או שקיבלת זימון לבית הדין  בגין עבירת תעבורה, חשוב שתפנה באופן מידי לקבלת סיוע משפטי. אנו מתמחים במתן ליווי וסיוע משפטי בכל מקרה של הפרת סעיף 10 לחוק התעבורה.
מה מוגדר נהיגה ללא רישיון על פי החוק
בהתאם לחוק התעבורה סעיף 10, קיימות סיטואציות שונות בגינן עשוי להיחשב כנוהג ללא רישיון. סיטואציה ראשונה, והקלה מבניהם, היא זו בה נהג נוהג בלי רישיון המצוי פיזית בידו. סיטואציה שניה היא בה נמצא האדם נוהג ללא רישיון נהיגה בתוקף. סיטואציה שלישית היא באם אדם בעל רישיון לנהוג בסוג רכב מסוג מסוים (למשל רק רכב פרטי), והוא נמצא נוהג על רכב מסוג שאינו בידו רישיון לנהוג בו (למשל אופנוע או משאית). כמו כן מוגדר איסור התרת נהיגה על מי שאי שאינו מורשה בנהיגה.
מה קורה אם נעצרתי על ידי שוטר ואין בידי רישיון להציג
החוק בארץ מחייב נהגים לשאת ברכבתם בכל עת רישיון נהיגה, המתאים בסוגו לרכב בהם מתבצעת הנהיגה, וכמו כן על הרישיון להיות בתוקף. אם אין בידך פיזית את הרישיון, יוטל עליך קנס של 100 שקלים, ותידרש להגיע לתחנת המשטרה הקרובה ולהציג רישיון נהיגה בתוקף.
נתפסתי עם רישיון שאינו בתוקף
יש נהגים אשר שוכחים להסדיר את נושא התוקף של רישיון הנהיגה שבידם, או שיש להם חובות כספיים בגין קנסות שקיבלו, ולכן לא הסדירו את תוקף הרישיון. במצב כזה סוג הענישה תלוי בזמן שהרישיון אינו מצוי בתוקף. באם הרישיון אינו בתוקף לתקופה הקצרה מחצי שנה, ייגזר קנס כספי. באם הרישיון לא בתוקף לתקופה העולה על חצי שנה, הנהג יזומן לבית המשפט. בגין תקופות ארוכות יותר, יאלף הנהג לעבור שוב את מבדקי הנהיגה, ולעבור מבחן תאורתי (תאורה) ומבחן מעשי (טסט), על מנת שיוכל לקבל מחדש את הרישיון. זוהי עבירה הנחשבת פחות חמורה מנהיגה מבלי שכלל יהיה רישיון נהיגה, והיא עבירה טכנית בעיקרה. יחד עם זאת, בתי הדין עדין מתייחסים לנושא זה בחומרה, ומומלץ לפנות לעורך דין לדיני תעבורה על מנת לקבל סיוע משפטי, ולפעול בצורה מקצועית להפחתת העונש.
יש בידי רישיון על סוג רכב השונה מזה בו נהגתי
תהליך הוצאת רישיון כולל מתן רישיון על רכב מסוג מסוים. במצב בו יש בידך רישיון לנהוג על כלי רכב מסוג אחד ונתפסת נוהג על סוג רכב מסוג אחר, בו אין בידך רישיון, הדבר מוגדר כעבירה, בהתאם לחוק התעבורה. העונש בסיטואציה זו חמור מזה הניתן בגלל אי חידוש רישיון, זאת לאור רמת המסוכנות הגבוהה יותר. נהג שאינו הוכשר והוסמך לנסיעה על אופנוע (דוגמא) עשוי לגרום לנזק חמור, ולכן העונש בהתאם. דין נהג מסוג רכב השונה משל רישיונו הינו שלילת הרישיון לתקופה של שנתיים, שלילה לתקופה נוספת על תנאי וקנס כספי. רמת הענישה לוקחת בחשבון פרמטרים נוספים המעידים על רמת המסוכנות, כגון הוותק שיש לנהג בנהיגה, גיל הנהג, האם מדובר בעבירה ראשונה או עבירה חוזרת. אם ביצעת בעבר עבירה זו ותשוב ותבצע אותה, עשוי להיגזר עליך עונש חמור, אשר יכלול בין העונשים גם מאסר בפועל.
נתפסתי נוהג כאשר מעולם לא הוצאתי רישיון נהיגה
זוהי נחשבת לעבירה החמורה ביותר מבין העבירות שהוזכרו. נהג ברכב שמעולם לא למד ולא קיבל את המיומנות הדרושה לנהיגה, מוגדר כנהג מסוכן במיוחד. אם שקלתם אי פעם לבקש מחבריכם לנהוג ברכב מבלי שיש בידכם רישיון, חשוב שתדעו כי הדבר עשוי להביא למאסר בפועל, פסילה של הרישיון העתידי וקנס כספי.
איך תיגזר פסילת רישיון אם לא קיים רישיון
העונש בנושא פסילה של רישיון אינו חל באופן מידי על הנאשם, באם אין בידו רישיון. תקופת הפסילה תחשב רק מהיום בו הפקיד הנהג את רישיונו במזכירות בית המשפט. לכן אם יתעכב הנהג בהפקדת רישיונו כפי שנדרש ממנו לעשות, יתכן ותקופת הפסילה בפועל תהיה ארוכה יותר.
מהי התרת נהיגה ומה משמעותה?
בהתאם לסעיף 36ב' (ג) לפקודת התעבורה חל איסור לאדם להתיר לנהג שאין ברשתות רישיון נהיגה לנהוג ברכבו. שמה שם עבירה זו היא התרת נהיגה, והיא חלה על בעל הרכב, או אדם אשר יש לו שליטה על הרכב. דין עבירה זו עשוי להגיע למאסר בפועל לתקופה של שלוש שנים, לצד קנס כספי. התרת נהיגה באם הנוהג הוא קטין היא עבירה שהעונש עליה אף חמור מזה, עונש לתקופה בפועל של חמש שנים, קנס כספי ופסילת רישיון עתידי. החוק מחמיר ומחייב את בעל הרכב להוכיח כי נקט בכל האמצעים על מנת למנוע מהאדם חסר הרישיון לנהוג ברכב. דוגמאות לכך יכולות להיות הסתרת מפתחות הרכב, נעילת הרכב מאחורי שער נעול וכדומה.
נסעתי ברכב ללא רישיון מבלי שבעליו ידע על כך
במקרים בהם נהגת ללא רישיון על רכב של אדם אחר, האשמה חלה הן עליך כנהג לא מורשה והן על בעל הרכב, גם אם האחרון לא ידע על הדבר. אחריות פלילית חלה ע בעל הרכב גם ם לא היה מודע כי נעשה שימוש ברכבו.
נהיגת קטין ללא רישיון
קטין הנוהג ללא רישיון מסכן את הציבור בצורה מאוד חמורה. נהיגה ללא קיום רישיון מהווה עבירה פלילית, אשר נוספת לה עבירת הנסיעה ללא ביטוח. בתי המשפט רואים זאת בחומרה יתרה, ואינם מקלים בענישה, גם אם מדובר על מעשה שובבות חד פעמי. חמור מכך כמובן מצב בו נהיגת קטין ללא רישיון בתוקף גרמה להיווצרות תאונת דרכים עם נפגעים. דין עבירה זו הוא שנתיים מאסר , שלושה חודשים של פסילת רישיון, קנסות כספיים, פסילה של הרישיון ומאסר על תנאי. באם הנך קטין אשר נתפסת נוהג ללא רישיון לא תישפט בבית הדין לדיני תעבורה, אלא בבית המשפט לנוער. ביצוע עבירה כזאת עשויה להוביל לרישום פלילי אשר יצור כתם ויפגע בהמשך החיים. מומלץ לפנות לקבת יעוץ משפטי למשרדינו, אשר יוכל לסייע בהקלת המצב.