רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

נהיגה בקלות ראש


בהתאם לסעיף  62 (2) לפקודת התעבורה, קיים איסור על נהיגה בקלות ראש. אשמה בסעיף זה יכולה לגזור על הנהג המואשם שלילת רישיון ואף מאסר בפועל. חשוב מאוד כי באם הואשמת בסעיף זה תפנה באופן מידי לייעוץ משפטי, אצל עורך דין לדיני תעבורה. ייעוץ משפטי יכול להביא להמרת סעיף האשמה לסעיף אחר, "קל יותר", ולפיכך להפחתה משמעותית בענישה. משרד עורך דין אדי נוז מספק ייעוץ משפטי בדיני תעבורה, ובעל מומחיות גדולה בנושא.
נהיגה ברשלנות
נהיגה ברשלנות זהה למעשה לנהיגה בקלות ראש. סעיף 62 (2) לחוק התעבורה קובע כי: "נהיגה ברכב בקלות ראש או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה". החוק מייחס לנהג אופי נהיגה רשלנית באופן מודע ומכוון, ורואה בו כגורם אשר מסכן את הציבור. במידה ותוך כדי ביצוע נהיגה ברשלנות עבר הנהג עבירות נוספות, כגון נהיגה בשכרות, אי ציות לתמרורי תנועה, עקיפה מסוכנת, נהיגה ללא רישיון וכדומה, יוטלו על הנאשם עונשים בהתאם.
מה העונש על העובר על סעיף 62 (2)
לאור רמת המסוכנות של נהג המואשם בסעיף זה, מחמיר החוק בענישה. נהג המואשם בגין נהיגה בקלות ראש יזומן לבית המשפט. העונש בגין עבירה זו הינו שלילת הרישיון בפועל לתקופת מינימום של שלושה חודשים, קנס כספי, ואף מאסר לשנתיים. פניה לעורך דין עשויה להביא להקלה בעונש. עורך הדין יפעל למציאת הוכחות כי הנהג לא עבר עבירה רשלנית מכוונת, וינסה לגרום לזיכוי או להקלה בסעיף האישום.
מהי נהיגה בחוסר זהירות לעומת נהיגה בקלות ראש
סעיף 21 (ג) לחוק התעבורה, אשר דן בנושא נהיגה בחוסר זהירות קובע כי : "אדם לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך". נהג זה אכן עבר על חוקי התנועה, אך לא מתוך מעשה מכוון. מקרים בהם חוסר תשומת לב הובילו לביצוע עבירות תנועה. מקרה זה אינו ישקף מצב של עבירה חוזרת. דוגמא למצב זה יכולה להיות באם נהג נכנס לצומת מבלי שעצר בתמרור עצור, מכיוון שלא יכול היה להבחין בתמרור.
מה ההבדל בעונש?
רמת הענישה במקרה ונהג הואשם בעבירה על סעיף 21 (ג) קלה יותר. הדבר נוסע מההבדל שרואה החוק בחומרת העבירה. מכיוון שנהיגה בחוסר זהירות אינה מצב של עבירה מתוך ידיעה ברורה, העונש בגינה יהיה קל מזה שייגזר במקרה של נהיגה ברשלנות. בגין נהיגה בחוסר זהירות לרוב ייגזר קנס כספי. נהג המואשם בביצוע עבירה זו לא יזומן לדין, ורישיונו אינו עומד בסכנת שלילה.