רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

נהיגה במהירות מופרזת


מהירות מפורזת נמנית עם עבירות התנועה היותר שכיחות. תקנות התעבורה מגדירות מהירות מותרת בתוואי כביש ושטח שונים ומסייגות אותה. כך, דוגמה, המהירות המרבית המותרת בשטח עירוני היא 50 קמ"ש, בדרך לא עירונית – 80 קמ"ש ועוד. נהיגה במהירות מופרזת היא עבירה, אשר העונש בגינה  עשוי לנוע בטווח ענישה רחב ( מה שמצדיק ואולי אך מחייב לשכור שירותיו של עורך דין תעבורה).
קנס על מהירות עשוי להתחיל ב- 250 ₪, כאשר עוברים על המהירות המותרת ב 20 קמ"ש בדרך עירונית או 25 קמ"ש בדרך בין עירונית, כאשר הנהג/ת המבצע את העבירה אינו צובר/ת נקודות חובה.
ככל שהחריגה מהמהירות גבוהה יותר כך, בהתאמה, מאמיר הקנס ולבד ממנו נענש הנהג העובר את העבירה גם בצבירת נקודות. יצוין, כי כאשר מושתת על נהג פסילה מנהלית יש באפשרותו לפנות אל בית המשפט ולהגיש בקשה לקיצור משך הפסילה או אף לביטולה.
נהיגה במהירות מופרזת נחשבת לעבירה חמורה
ככל שהפער בין המהירות בפועל לבין המהירות המותרת גבוה יותר, קל וחומר כאשר לנהג יש עבר תעבורתי רלוונטי.
בסוג עבירה זו יש סיכוי להצליח בניסיון להפחית את העונש או אף לבטלו בנסיבות מסוימות אם הנכם מיוצגים באמצעות עורך דין, שייטיב, כמשוער, לעשות זאת – ויצליח להוכיח כי נפלו פגמים טכניים ואף מהותיים במכשירי המדידה בכלל ובאי-כיול מדויק של מד המהירות המשטרתי בפרט. במקרים מסוימים נאשם בנהיגה במהירות מופרזת עשוי להיות מזוכה.
דווקא בשל הקלות הרבה שבה ניתן לעבור על המהירות המותרת הקבועה בחוק, בעיקר בכבישים בין-עירוניים, רבי נתיבים, שבהם הדרך פנויה – חשוב להקפיד על נהיגה במסגרת החוק.
ספק אם יימצא יותר מאשר קומץ נהגים שיעדיפו לקחת סיכון ולהיתפס במהירות גבוה מן המותר בידיעה כי עורך דין שייצג אותם יצליח לחלץ אותם מעונש.
האמור לעיל אינו יעוץ משפטי מכל סוג ואף לא בא להחליפו