רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

השבתת רכב


השבתת רכב מסיבה שאינה פיזית, כגון גרימת נזק במידה שאינה מאפשרת שימוש בו מותרת על פי סעיף 57 ( א,2) לפקודת התעבורה, המסמיכה קצין משטרה לאסור שימוש ברכב למשך 30 יום בליווי דרישה לאכסנו במגרש השבתה.
אם מתברר כי הרכב הושבת במהלך שלוש השנים האחרונות, מותר להשביתו אף למשך תקופה של 60 ימים.
העילות של השבתת רכב הן:
נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, נהיגה ללא רשיון נהיגה,  נהיגה בעת פסילה, הפקרת פצוע או פצועים בתאונה שהנהג היה מעורב בה, הובלת מטעם עודף ( חריג), הסעת נוסעים בשכר בניגוד לחוק, נהיגה ברכב ציבורי, פרטי או מסחרי מעבר לשעות הרצופות המותרות לנהיגה , שימוש ברכב  שלגביו ניתנה הודעה על איסור בשימוש, נהיגה ללא רשיון תקף לסוג הרכב שעמו נתפס הנהג נוהג, אי ציות לתמרור עצור ועוד.
עם זאת, על פי האמור בסעיף אחר שבפקודת התעבורה  (57,ב) ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לביטול הודעת איסור שימוש לרכב אשר הושבת על ידי קצין המשטרה. על מנת למצות את הסיכוי לבטל את ההשבתה מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין תחבורה, שעשוי למצוא ולהוכיח קיומן של סיבות מוצדקות לביטול ההשבתה.
חשיבות הסיוע של עורך דין תעבורה
היא בהכירו היטב את החוק וביכולתו למצוא סעיף רלוונטי שיאפשר קיצור משך ההשבתה ואולי אף להביא לביטולה.
בכל מקרה ההאשמה בחריגה על סעיף כלשהוא מרשימת הסעיפים הארוכה המהווים סיבה להשבתת רכב אינה בבחינת סוף פסוק. עורך דין מקצועי, מאומן ומיומן בייצוג נאשמים, עשוי לסייע לכם לקצר באופן משמעותי את משך ההשבתה ובכך למזער את הנזק שנגרם לכם כתוצאה ממנה.
האמור לעיל אינו יעוץ משפטי מכל סוג ואף לא בא להחליפו