רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

גרימת מוות ברשלנות


העונש על גרימת מוות ברשלנות הוא עד שלוש שנות מאסר (ובכל מקרה לא פחות מחצי שנה – שאותה ניתן להמיר בעבודות שירות למען הקהילה). יחד עם זאת, במידה והנסיבות מצדיקות זאת, רשאי בית המשפט לא לפסוק את עונש המינימום הקבוע בחוק. חומרת העונש עשויה לנבוע ממידת הרשלנות שהוכחה במעשה שגרם למות אדם ומהנסיבות הקשורות לעניין. העדר הרשעות קודמות עשוי אף הוא להיות נסיבה מקלה בבוא השופט לקצוב ולגזור את העונש. בכל מקרה לבית המשפט יש אפשרות להבחין בין נסיבות שונות לגרימת מוות ברשלנות ובין דרגות ענישה על פי חומרת הגורם.
גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים
גרימת מוות ברשלנות פירושה בהכרה כי האחריות על הריגת אדם בתאונה מוטלת אמנם על מי שגרם להריגתו אבל באותה הכרה כלולה גם ההבנה כי ההריגה בוצעה ללא מחשבה פלילית, בהעדר מניע פלילי וללא מודעות לאפשרות התוצאה. המשפט מכיר בכל כי ההריגה נבעה מאי- שימת לב ומחוסר מיקוד רגעי. לכן האישום נדרש לרשלנותו של הנהג ולא לכוונת המכוון שלו. בבואו לקבוע את עונשו של הנהג המואשם בגרימת מוות ברשלנות נדרש בית המשפט למידת הרשלנות שהוכחה במעשה ובנסיבות הקשורות בו.
מה אומר חוק העונשין ומה העונשים הנהוגים?
החוק קובע אפוא רף ענישה תחתון (שישה חודשים לכל הפחות) ורף ענישה עליון ( שלוש שנים לכל היותר). חומרת העונש נקבעת על פי נסיבות התאונה ונסיבות אישית של הגורם לה. בחינת רמת הענישה בעבירות של גרימת מוות ברשלנות מגלה הבדלים ניכרים ומשמעותיים בין בתי המשפט השונים בארץ. לדוגמה: בתל אביב הרף עומד על 11 חודשי מאסר ובעוד בחדרה הוא עומד על שישה חודשים וחצי בסך הכול. נסיבות מקלות עשויות להימצא בהעדר הרשעות קודמות של הנהג המואשם בהריגה בעוד נסיבות חמורות שבעטיין נגרמה תאונה קטלנית שתוצאותיה – אובדן חיי אדם, עלולות לגרום להחמרת הענישה.
גרימת מוות ברשלנות כ "הרע במיעוטו"
מוות ברשלנות היא האשמה חמורה כשלעצמה אבל חמורה ממנה היא ההאשמה בהריגה, קל וחומר- ברצח. לא אחת רק עורך דין עשוי לסייע לאנשים להמיר את סעיף האשמה מהריגה לגרם מוות ברשלנות וזאת כמובן על מנת להגביר את הסיכוי לענישה מקלה.
לא תמיד אפשרי להשיג זיכוי מוחלט אבל  לעולם, שינוי סעיף האישום מהריגה לגרם מוות ברשלנות הוא מהותי ומשמעותי מכל ההיבטים.
במאמר מוסגר חשוב לציין, כי בית המשפט עשוי להתקשות בהרשעת אדם בעבירת הריגה מאחר שלצורך הרשעה זו נדרשת התביעה להוכיח מודעות של הנאשם להתנהגותו ולכך כי היא עלולה לגרום מוות.
גרימת מוות ברשלנות היא אחת מעבירות התנועה החמורות ביותר. רף הענישה התחתון  הוא חצי שנת מאסר. עורך דין תעבורה המייצג נאשם עשוי לסייע לו בכך שבית המשפט ימיר את עונש המאסר בעבודת שירות למען הקהילה. הרף העליון הוא עד שלוש שנות מאסר. שכירת שירותיו של עורך דין עשויה להתברר כהבדל שבין ריצוי עונש לבין זיכוי מלא או, לכל הפחות, ענישה מופחתת באופן משמעותי על פי החומרה שבית המשפט מייחס לעבירה זו.
גורם הזמן בפנייה אל עורך דין תעבורה
יש חשיבות רבה בפנייה לעורך דין תעבורה סמוך למועד התרחשותה. העורך דין יוכל להנחות אתכם מה לעשות בעודכם בזירה, כדי להימנע משגיאה שעלולה  לגרום נזק בהמשך, כגון הודאה לאלתר באחריותכם לתאונה. עדויות, מסמכים וכל ראיה שיש בה כדי לתרום להבנה מעמיקה של נסיבות התאונה עשויה לסייע לעורך דין שייצג אתכם לבסס טענה של הריגה ברשלנות לכל היות ולא של הריגה או, חלילה, רצח. עורך דין תעבורה יסייע לכם לאפיין את פרופיל האישיות והנהיגה שלכם כשל אנשים נורמטיביים, שומרי חוק, אשר לרוע מזלם נקלעו למצב, שבו צירוף נסיבות, אשר על רובן לא היתה לכם אפשרות לשלוט, גרם לתאונה.
עם כל הצער והכאב על אבדן חיי אדם ודווקא בשל סערת הנפש שנהג שגרם לתאונה שבה קופחו חיי אדם מעורב בה, ודווקא בגללם, חשוב ליצור קשר עם עורך דין תעבורה על מנת שידאג לכם לייצוג הוגן.
האמור לעיל אינו יעוץ משפטי מכל סוג ואף לא בא להחליפו