רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

אי ציות להוראות שוטר


ציות להוראות שוטר הנה חובה המוטלת על כל אזרח במדינת ישראל. על חשיבותה ותוקפה של חובה זו יעיד מיקומה במדרג חובות הציות לחוקי התנועה כאשר חובת ציות זו אף גוברת על חובת ציות על מרבית החוקים, תמרורים, רמזורים וזאת גם במקרים בהם הוראת השוטר הרלוונטית נוגדת את הוראת החוק, כגון הרמזורים או התמרורים.
אף שעל פי פקודת התעבורה אין חובה להטיל עונש בדמות פסילת רישיון נהיגה על אדם אשר הורשע באי ציות להוראת שוטר, בית המשפט מייחס לעבירה זו חומרה יתירה וזאת משום שלשיטתו זלזול רב הטמון באי הציות  להוראת השוטר בפרט וכן זלזול בוטה במערכת אכיפת החוק בכלל. הענישה בגין עבירה של אי ציות להוראות שוטר עשויה להיקבע על פי מכלול שיקולים, לרבות נסיבות העבירה, נסיבותיו של הנאשם וכן עברו התעבורתי.
חשוב ומומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בענייני תעבורה
היות והמדובר בעבירה מסוג הזמנה לדין, חשוב ומומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בענייני תעבורה. עורך דין מקצועי העוסק בתחום התעבורה יעתיק וילמד את כל חומר הראיות הרלוונטי  המצוי בתיק החקירה של משטרת ישראל ורק לאחר מכן ייתן את הייעוץ ו/או הייצוג המשפטי הולם לנאשם.
לרוב, כתבי אישום המוגשים בבתי משפט בגין אי ציות להוראות שוטר, נערכים על ידי אותו השוטר אשר לטענתו הנאשם לא ציית להוראותיו קרי, כתב האישום נערך בכתב יד על גבי טופס מובנה כאשר תפקידו של עורך כתב האישום רק לפרט את נסיבות המקרה אשר לכאורה מצדיקות הגשת כתב אישום בגין אי ציות להוראות שוטר. כבר עתה יצוין כי לאופן זה של תיאור העבירה משקל רב בשיקוליו של בית המשפט בעת מתן הכרעת דין ובהמשך במידת הצורך  גזר הדין. שומה על עורך דין מקצועי העוסק בתחום של דיני התעבורה, אשר ייצג בתיק הרלוונטי לבדוק ולהדגיש את המניעים, הסיבות ומרכיבים נוספים במה שנחזה לאי ציות אף שבפועל בהתנהגותו של מרשו לא היתה כוונת מכוון לא לציית להוראת השוטר אלא שמצב הנסיבתי המיוחד שנוצר בכביש ובשוליו, התנהגותו עלולה היתה ליצור מצג של אי ציות.
למעשה על עורך דין מקצועי להוכיח כי בנסיבות שבעטיין הפר מרשו את הוראת השוטר לא בהן כל כוונה לא לציית באופן בולט וגורף אלא הדבר נבע  ממצב וממניעים אובייקטיביים שמנעו ממנו את קיום הוראת השוטר לאלתר, במקום ובזמן שבו היא התקיימה.
העורך דין עשוי לטעון גם כי הוראת השוטר לא היתה ברורה מספיק וכי היא הותירה מרחב לפרשנויות שונות, לרבות מה שעשוי להיתפס כסירוב לציית לה או לפרש אותה באופן שאינו מעיד על אי ציות לה.
טענות ההגנה נשענות על סוג המקרה ואופיו, על האופן שבו הזדהה השוטר או נמנע מהזדהות, השפעת נסיבות חיצוניות שגרמו להתנהגות שהתפרשה כאי ציות להוראה ועל העדר כוונה בהתנהגות זו לעבור העבירה.
בשורה התחתונה:
הואיל ובית המשפט רואה באי ציות להוראת שוטר זלזול בחוק, במערכת המשפט ובמערכת האכיפה, חשוב שמי שייצג אתכם במשפט יהיה עורך דין שיוכל לייצג אתכם באופן שבו יפחתו החשש והסיכון לענישה מחמירה ויגבר בסיכוי לענישה מקלה ואולי אף לזיכוי. אשרי המאמין ובעיקר-  אשרי מי שלא מותיר את האמונה, חזקה ככל שתהיה, לבדה מול מערכת המשפט אלא מסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה.
האמור לעיל אינו יעוץ משפטי מכל סוג ואף לא בא להחליפו